Az MTA-SZTE DTTK arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan tudjuk a technológiai eszközöket a leghatékonyabban a diákok tanulásának, fejlődésének szolgálatába állítani. Ennek érdekében iskolai keretek között elérhető digitális eszközök alkalmazásával igyekszünk megvalósítani a személyre szabott fejlesztést, miközben a diákok profilozásához felhasználjuk a logadatok elemzésében lévő lehetőségeket (pl. viselkedési mintázatok feltérképezése, a tanulás és a gondolkodási folyamatok láthatóvá tétele). Adaptív, azaz személyre szabott értékelési és fejlesztési módszerek segítségével támogatjuk a gondolkodási képességek, a kereszttantervi kompetenciák, illetve a hatékony tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek mérését és fejlesztését az olvasás-szövegértés, a természettudományos gondolkodás, valamint a transzverzális gondolkodási képességek területén. Tudományos igényességgel tervezett mérések és kontrollcsoportos fejlesztések segítségével bizonyítékokon alapuló eszközöket, módszereket adunk a pedagógusok kezébe, melyek hatékonyan támogatják az egyénre szabott oktatás és fejlesztés megvalósítását.

 

Az olvasás-szövegértés személyre szabott fejlesztése digitális eszközökkel

Tovább

A természettudományos gondolkodás személyre szabott fejlesztése digitális eszközökkel

Tovább

A gondolkodási képességek adaptív értékelése és fejlesztése digitális eszközökkel

Tovább